Słowacja-Sylwester.pl
Zasady rezerwacji

Zamówienie oferty
Aby dokonać rezerwacji pobytu drogą elektroniczną, prosimy wypełnić formularz jaki pojawi się po kliknięciu przycisku `Wstępna rezerwacja`. Używając formularza mogą też Państwo zadać pytanie; my na nie odpowiemy, ułatwiając Państwu podjęcie decyzji o zakupie. Wysłanie rezerwacji lub zapytania nie wiąże się z żadnymi kosztami.

Potwierdzenie miejsc
Po otrzymaniu maila z danymi dotyczącymi oferty, którą są Państwo zainteresowani nasz konsultant skontaktuje się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną - potwierdzi dostępność miejsc, obliczy całkowitą cenę, poda termin/godzinę ważności rezerwacji wstępnej (jeżeli będzie taka możliwość) i przedstawi szczegóły dotyczące zawarcia umowy.

Podpisanie umowy i dokonanie płatności   
Po potwierdzeniu chęci udziału w imprezie przesłana zostanie (mailem lub faksem) do Państwa wypełniona „Umowa-zgłoszenie” wraz warunkami uczestnictwa. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentami, sprawdzenie poprawności danych zawartych w umowie ( i ewentualnie ich korektę), a następnie odesłanie podpisanej umowy wraz z dowodem wpłaty (zaliczki lub całości) faksem na numer:  795 579 203 lub po zeskanowaniu mailem na adres: rezerwacje@kocham-wakacje.pl. Potwierdzenie wpłaty jest równoznaczne z zakończeniem rezerwacji i dokonaniem sprzedaży.

Warunki płatności
1. Przy podpisaniu „Umowy-zgłoszenia” prosimy o wpłatę zaliczki w wysokości 40 % ceny imprezy. Pozostała należność winna być wpłacona nie później niż 30 przed datą rozpoczęcia imprezy.
2. Jeżeli zgłoszenie następuje na 30 dni i mniej od daty rozpoczęcia imprezy, prosimy o wpłatę całości należności za pobyt.
3. Na życzenie klienta terminy płatności i kwoty zaliczek mogą być ustalane indywidualnie.
4. Prosimy o przestrzeganie ustalonych z naszym konsultantem terminów płatności. Brak wymagalnych wpłat w oznaczonych terminach może spowodować skreślenie z listy uczestników z konsekwencjami podanymi w warunkach uczestnictwa organizatora.

Forma płatności
1. Wpłat w PLN prosimy dokonywać przelewem bankowym lub gotówką w dowolnym oddziale:
2. W naszych serwisach internetowych przy pomocy bezpiecznego i szyfrowanego połączenia z elektronicznym systemem płatności e-Card można dokonać płatności również kartą kredytową.


Dostarczenie dokumentów podróży
Po dokonaniu pełnej wpłaty należności wyślemy Państwu mailem lub faksem wszelkie dokumenty niezbędne do odbycia podróży. W przypadku:
imprezy autokarowej otrzymają Państwo potwierdzenie rezerwacji, na podstawie którego pilot wycieczki wskaże zarezerwowane dla Państwa miejsca w autokarze
imprezy z dojazdem własnym otrzymają Państwo:
- skierowanie – voucher, na podstawie którego zostaną Państwo zakwaterowani w danym obiekcie,
- nr polisy ubezpieczeniowej KL i NNW wraz z warunkami ubezpieczenia (nie dotyczy pobytów w Polsce)
- mapkę